Upravljanje vremenom i prioritetima za zdravstvene profesionalce

Nakon petnaestogodišnjeg rada u javnom ljekarništvu, Arijana Meštrović se posvetila edukaciji i razvoju kompetencija u ljekarništvu, a što uspješno radi posljednjih 12 godina.  U njenom fokusu je implementacija usluga i novih pristupa ljekarničkoj skrbi. Trener je komunikacijskih, prodajnih i prezentacijskih vještina. 

Jasmina Lukačević se specijalizirala za područje upravljanja ljudskim potencijalima te se bavi savjetovanjem i edukacijom u domeni razvoja ljudskih potencijala, rukovoditeljskih vještina i organizacijskog razvoja te povezanim metodologijama i informatičkim alatima. 

Na primjerima iz svakodnevne prakse polaznicima se pružila prilika da provjere svoja razmišljanja o tome što je bitno,  a što hitno i kojim bi radnjama trebali posvetiti više vremena, a kojima veći stupanj prioriteta.

  • 27.01.2021.
  • 18:00h - 20:00h
  • ZOOM platforma
  • 225kn