Preduvjeti za uredan razvoj jezika i govora

Govor je bio i ostao osnovni način komunikacije među ljudima. Preduvjeti za njegov razvoj su: dobro zdravlje, uredno razvijeni govorni organi, uredan sluh, uredan intelektualni razvoj te stimulativno okruženje.

Najintenzivniji razvoj jezika i govora događa se u prve tri godine života kada dijete prođe faze od prvog krika, glasanja do kompetentne participacije u razgovoru u kojem govorom može izraziti svoje potrebe, osjećaje, stavove, boriti se za sebe, utjecati na druge.

Predavanje je održano od strane mr.sc. Tatjana Novosel-Herceg, prof. logoped, vlasnica VaLMod centra logopedija u Varaždinu koji se bavi glasovno-jezično-govornim poremećajima.

  • 25.03.2021.
  • 18:00h - 19:00h
  • ZOOM platforma
  • 0kn